Sprawy rachunkowe
i kadrowe zostaw nam.
Skup się na swoim biznesie.
Kontakt z Klientem możliwy w każdym innym terminie po wcześniejszym jego ustaleniu.
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
  • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, wraz  z dokonywaniem miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i ewentualnym przeszacowywaniem wartości środków trwałych
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • sporządzanie list płac oraz umów zleceń  i o dzieło, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie zwolnień lekarskich, wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń,
  • przygotowanie dokumentacji ZUS związanej z powstaniem i zarejestrowaniem nowej firmy, comiesięczne przekazy elektroniczne deklaracji ZUS, obsługa Klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • na zlecenie Klienta zajmujemy się tylko sprawami kadrowymi w firmie bez świadczenia  usługi księgowej
  • sporządzanie  sprawozdań do Urzędu Statystycznego
created by: Agencja Interaktywna Eurohost